Azahar 2016

Azahar 2016

Portugal
Vinho Verde
0.75 l
Blanc sec